Ludingirra Kimdir?

Ludingirra atalarının miras olarak bıraktıklarının, ülkesinin kültürünün, yaşam tarzının, eserlerinin, dilinin yok olup gitmesini önlemek yeni kuşaklara ulaşmasını sağlamak için uğraşan Sümerli bir öğretmendir.

Nippur şehrinde yaşamıştır. Bu şehir hem Sümer tanrısı Enlil’in yeri hem de bilim ve eğitim odağı olması nedeniyle Sümer’in kutsal kenti olması sebebiyle sümerlilerin yaşamak istediği yer olmuştur. ludingirra yaşadığı olayları, gözlemlerini genç kuşakları bilgilendirmek için 23 tablet halinde yazmıştır. hayatından kesitler, anılarla o dönemi ve dönemdeki olayları anlatmıştır.ludingirra ülkesinin akadlıların istilasına uğramasıyla sümer dilinin kaybolmasını da önlemeye çalışmıştır.

Bu amaçla yazdığı eserlerin bir kopyasını okulda öğrencilerine ve iş arkadaşlarına bırakmış, bir diğer kopyayı tapınağa ve saraya yollamış, bir kopya kendine almış ve bazen bu eserler, bilgiler yayılması amacıyla başka kentlerdeki okul kütüphanelerine yollanmıştır.Sonuçta sümer kültürü ludingirra’nın üzüldüğü gibi hemen onunla birlikte yok olup gitmemiş daha 250 yıl kadar sürmüştür. Yazdığı 23 tabletlede bizi o dönemin koşulları, olayları hakkında bilgilendirmiştir.

Biz de, bu topraklarda bugünün yaşayanları, medeniyetini yok olmaktan kurtarıp binlerce yıl sonraya aktarmayı başaran Ludingirra’yı örnek alıyoruz. Amacımız, danışmanlığını yaptığımız markalarımızı, internetin sunduğu fırsatları kullanarak Türkiye ve Dünyaya açmaktır. Geçmişin kil tabletlerini örnek alıp bügünün dijital tabletlerini, bilgisayarlarını, araçlarını kullanıyoruz.